על השירות

על השירות

עמית יקר,
מערכת זו פותחה על-מנת לתת מידע מקיף בנוגע לפרטיך האישיים, יתרותיך, תנועות (הפקדות ומשיכות) שבוצעו במהלך השנה בחשבונותיך השונים. המערכת מספקת מידע לגבי חשבונותיך בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי וכל זאת בהתאמה אישית וע"י זיהוי אישי במערכת.

 ניווט כללי באתר
הניווט באתר העמיתים של עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בעמ"מ מתבצע באמצעות תפריט צד שנמצא תמיד בצידו הימני העליון של המסך.
תפריט הצד ב- 2 מצבים :


  • סגור
  • פתוח

רכיבי צור קשררכיב צור קשר מלווה את כל פעילותך באתר האישי ובתהליך הרישום .
• לחיצה על סימן תציג את מספר הטלפון של שירות לקוחות של עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ .
• לחיצה על  מאפשרת לשלוח בקשה בכתב לשירות הלקוחות .
                   
מבנה טופס הבקשה :

יש להזין פרטי התקשרות , נושא ואת תוכן ההודעה . בסיום יש ללחוץ על שלח .
הבהרה:
משלוח הבקשה אינו מהווה אסמכתא לביצועה.

מסך יתרות / דף הבית / ריכוז קופות
לאחר הזדהות באתר תגיע לדף הבית בו מוצגות יתרות כלל חשבונותיך. בנוסף, יוצגו בראש הדף הפרטים האישיים, כפי שהם מתועדים במאגרי החברה . במרכז דף הבית יוצג גרף המפרט את יתרות חשבונותיך לפי סוגי הקופות השונות – גמל או השתלמות.


מעבר עם העכבר על גרף זה יציג את החלוקה לחשבונות ויאפשר מעבר לדף פירוט לקופה בעת לחיצה .

פירוט מסלולים לקופה / לחשבון
כניסה לדף ריכוז קופות יציג את חלוקת מסלולי ההשקעה לכל הקופות של העמית. בשורה הראשית מוצג חשבונך , לחיצה על "+" תציג את החלוקה למסלולי ההשקעה בחשבון. לחיצה על מספר קופה בשורת הכותרת תעביר אותך לדף המפרט את נתוני הקופה .

פירוט קופה
דף זה מפרט את נתוני קופתך – פרטים כלליים על הקופה, תשלומים צפויים , תנועות בקופה , פירוט הפקדות ודמי ניהול . נתונים אלו מהווים תמונת מצב הנכונה לשערוך הכספים האחרון הקיים במערכת (נכונות המידע תמיד לסוף חודש קודם). כמו כן, באפשרותך לצפות ביתרות הקופה נכון לסוף השנה הקודמת .

דוחות תקופתיים
באפשרותך לצפות בהעתק דוחות שנתיים של שנים קודמות (החל משנת 2014) או דוחות רבעוניים של השנה הנוכחית . הדוחות מסווגים לפי חשבון , באפשרותך לסנן לפי כל חשבון.

שינוי סיסמה
באפשרותך לשנות את הסיסמה הנוכחית איתה ביצעת כניסה לאתר האישי לסיסמה חדשה.